​ẢNH CỦA BÉ

1 ngày đáng nhớ・・・

Làm tóc cho bé gái: 5 000 yên
Phụ kiện đi kèm dành cho bé gái: 5 000 yên

Phụ kiện đi kèm dành cho bé trai: 3 000 yên
Thuê trang phục: 6 000 yên
Phí chụp ảnh + Ảnh bìa cứng 2 mặt (3 kiểu): 20 000 yên

Toàn bộ dữ liệu ảnh chụp: 12 000 yên

Ảnh chụp và các tuỳ chọn khác có sẵn
Tất cả giá trên chưa bao gồm thuế