​LỄ TRƯỞNG THÀNH

Mỗi người chỉ có 1 lần trong đời 

Làm tóc: 6 000 yên 

Phụ kiện đi kèm: 8 000 yên
Thuê Kimono: Từ 15 000 yên trở lên
Phí chụp ảnh + Ảnh bìa cứng 2 mặt (3 kiểu): Từ 20 000 yên trở lên
Toàn bộ dữ liệu ảnh chụp: Từ 12 000 yên trở lên

Ảnh chụp và các tuỳ chọn khác có sẵn

 

Tất cả giá trên chưa bao gồm thuế